નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Thursday, November 21, 2013

દિન વિષેશ નવેમ્બર

November 7
Infant Protection Day; 
November 9
Pravasiya Bharatiya Divas / Legal Services Day
November 10
Transport Day
November 14
Children's Day & World Diabetics day
November 17
Guru Nanak Dev's Birth Anniversary
November 18
Sappers' Day.
November 19
Citizens Day.
November 20
International Children's Day / Africa Industralization Day
November 21
World Hello Day & Telephone Invent Day
November 26
Law Day
November 29
International Day of Solidarity with the Palestinian People
November 30
Flag Day

No comments:

Post a Comment