નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Monday, June 3, 2013

કર્મચારીઓને બદલીમાં સીનીયોરીટીનો લાભ મળશેકર્મચારીઓને બદલીમાં સીનીયોરીટીનો લાભ મળશે                                                     Source : Divya Bhaskar news

No comments:

Post a Comment