નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Thursday, December 27, 2012

        ઈન્કમટેક્ષ રીટર્ન તથા ઓનલાઈન ટેક્ષ ભરવાની અગત્યની સાઈટ નીચે આપેલ છે. જાતે રજિસ્ટર થઈ આઈ.ટી.આર 1 ફોર્મ ભરી ટેક્ષ રીટર્ન ફાઈલ કરી શકાય છે. ફોર્મ ૨૬ એએસ દ્વારા અગાઉના પેઈડ ટેક્ષની માહિતી જાણી શકાય છે.   


No comments:

Post a Comment